2.Gạch 30x45

(26 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3431
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3431

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: 3431
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3431 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 17%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3432
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3432

  91,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: 3432
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường 3432 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34024L
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34024L

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: C34024L
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34024L Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34030L
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34030L

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: C34030L
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34030L Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34032L
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34032L

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: C34032L
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường C34032L Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34024L
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34024L

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: G34024L
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34024L Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34025L
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34025L

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: G34025L
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường G34025L Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 17%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3434
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3434

  91,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: 3434
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3434 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 17%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3435
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3435

  91,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: 3435
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường SGV 3435 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30363
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30363

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V30363
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30363 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V304
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V304

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V304
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V304 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30464
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30464

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V30464
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30464 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30465
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30465

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V30465
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V30465 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V315
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V315

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V315
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V315 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V320
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V320

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V320
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V320 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V323
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V323

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V323
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V323 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V324
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V324

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V324
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V324 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V326
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V326

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V326
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V326 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 11%
  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V329
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V329

  98,000₫ 110,000₫

  • Mã sản phẩm: V329
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 30x45 ốp tường V329 Sản xuất    : Việt Nam - Gạch men Ceramic Đơn giá      : Trên thùng (Hàng loại 1) Kích thước: 30 x 45 cm (Thùng 7 viên = 0.945m²) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 85.000 VNĐ
 • - 10%
  GẠCH MEN 3045HAIVAN001 30x45 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3045HAIVAN001 30x45 cm Đồng Tâm

  165,600₫ 184,000₫

  • Mã sản phẩm: 3045HAIVAN001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 45 cm Màu sắc: Kem nhạt - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3045HAIVAN002 30x45 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3045HAIVAN002 30x45 cm Đồng Tâm

  165,600₫ 184,000₫

  • Mã sản phẩm: 3045HAIVAN002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 45 cm Màu sắc: Kem nhạt - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3045HOADA001 30x45 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3045HOADA001 30x45 cm Đồng Tâm

  165,600₫ 184,000₫

  • Mã sản phẩm: 3045HOADA001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 45 cm Màu sắc: Kem nhạt - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3045M001 30x45 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3045M001 30x45 cm Đồng Tâm

  165,600₫ 184,000₫

  • Mã sản phẩm: 3045M001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 45 cm Màu sắc: Trắng trơn Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3045PHALE001 30x45 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3045PHALE001 30x45 cm Đồng Tâm

  165,600₫ 184,000₫

  • Mã sản phẩm: 3045PHALE001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 45 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Onix Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso