3.Vòi Lavabo KANLY

(41 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 30%
  Vòi chậu 3 lỗ GCB07 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi chậu 3 lỗ GCB07 KANLY

  2,002,000₫ 2,860,000₫

  • Mã sản phẩm: GCB07
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • Vòi chậu bếp cổ điển GCC07 KANLY

  0₫

  • Mã sản phẩm: GCC07
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi cổ điển chậu bếp GCC06 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi cổ điển chậu bếp GCC06 KANLY

  1,890,000₫ 2,700,000₫

  • Mã sản phẩm: GCC06
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi lavabo 3 lỗ GCB03 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi lavabo 3 lỗ GCB03 KANLY

  2,002,000₫ 2,860,000₫

  • Mã sản phẩm: GCB03
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi lavabo gắn tường GCT06 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi lavabo gắn tường GCT06 KANLY

  1,155,000₫ 1,650,000₫

  • Mã sản phẩm: GCT06
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước gắn tường, bằng đồng, cổ điển, nóng, lạnh Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA01 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA01 KANLY

  1,162,000₫ 1,660,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA01
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA02 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA02 KANLY

  924,000₫ 1,320,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA02
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA03 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA03 KANLY

  1,302,000₫ 1,860,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA03
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA04 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA04 KANLY

  1,232,000₫ 1,760,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA04
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA07 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA07 KANLY

  1,617,000₫ 2,310,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA07
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA09 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA09 KANLY

  1,309,000₫ 1,870,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA09
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA13 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA13 KANLY

  1,820,000₫ 2,600,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA13
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA15B KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA15B KANLY

  2,240,000₫ 3,200,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA15B
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ. Màu sắc: Đen
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCA20 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCA20 KANLY

  875,000₫ 1,250,000₫

  • Mã sản phẩm: GCA20
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV01 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV01 KANLY

  924,000₫ 1,320,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV01
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV03 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV03 KANLY

  1,155,000₫ 1,650,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV03
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV03B KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV03B KANLY

  1,386,000₫ 1,980,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV03B
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV04 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV04 KANLY

  1,155,000₫ 1,650,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV04
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV05 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV05 KANLY

  917,000₫ 1,310,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV05
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV07 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV07 KANLY

  1,155,000₫ 1,650,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV07
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV07B KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV07B KANLY

  1,617,000₫ 2,310,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV07B
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV08 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV08 KANLY

  987,000₫ 1,410,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV08
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước bằng đồng GCV109 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước bằng đồng GCV109 KANLY

  616,000₫ 880,000₫

  • Mã sản phẩm: GCV109
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước nóng lạnh, cổ điển. Bằng đồng thau đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu đồng. Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.
 • - 30%
  Vòi nước cổ điển GCC05 KANLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Vòi nước cổ điển GCC05 KANLY

  1,022,000₫ 1,460,000₫

  • Mã sản phẩm: GCC05
  • Thương hiệu: KANLY
  • Mô tả ngắn: Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển. Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển. Gồm bộ dây cấp nóng lạnh kèm. Trọng lượng xxkg(±). Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật. Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso