2.Gạch 50x50

(49 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 1153
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 1153

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 1153
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 1153, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2051
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2051

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2051
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2051, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2055
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2055

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2055
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 9827, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2056
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2056

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2056
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2056, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2656
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2656

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2656
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2656, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2657
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2657

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2657
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2657, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2670
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2670

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2670
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2670, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2671
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2671

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2671
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 9827, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50001
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50001

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50001
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50001 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50002
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50002

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50002
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50002 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50003
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50003

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50003
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50003 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50004
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50004

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50004
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50004 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50005
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50005

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50005
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50005 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50006
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50006

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50006
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50006 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50007
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50007

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50007
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50007 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất..
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50008
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50008

  150,000₫ 169,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50008
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50008 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất..
 • - 11%
  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50010
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch Bạch Mã 50x50 CG50010

  155,000₫ 175,000₫

  • Mã sản phẩm: CG50010
  • Thương hiệu: BẠCH MÃ
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch lát nền Bạch Mã 50x50 CG50010 Sản xuất    : Gạch BẠCH MÃ - Tân Thành - Đồng Nai Đơn giá      : Trên m²  (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m²) Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất..
 • - 22%
  Gạch giá rẻ 50x50 5615
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 5615

  94,000₫ 120,000₫

  • Mã sản phẩm: 5615
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5615 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 80.000 - 90.000 vnđ
 • - 27%
  Gạch giá rẻ 50x50 Catalan 5753
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Catalan 5753

  94,000₫ 129,000₫

  • Mã sản phẩm: 5753
  • Thương hiệu: CATALAN
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Catalan 5753 Sản xuất    : CATALAN - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 79.000 - 89.000 vnđ
 • - 25%
  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5602
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5602

  94,000₫ 125,000₫

  • Mã sản phẩm: 5602
  • Thương hiệu: TITAMI
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 CT 5602 men Ceramic Sản xuất    : TITAMI - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 79.000 - 89.000 vnđ
 • - 25%
  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5608
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5608

  94,000₫ 125,000₫

  • Mã sản phẩm: 5608
  • Thương hiệu: TITAMI
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 CT 5608 men Ceramic Sản xuất    : TITAMI - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 79.000 - 99.000 vnđ
 • - 25%
  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5682
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5682

  94,000₫ 125,000₫

  • Mã sản phẩm: 5682
  • Thương hiệu: TITAMI
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 CT 5682 men Ceramic Sản xuất    : TITAMI - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 79.000 - 99.000 vnđ
 • - 25%
  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5683
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 CT 5683

  94,000₫ 125,000₫

  • Mã sản phẩm: 5683
  • Thương hiệu: TITAMI
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 CT 5683 men Ceramic Sản xuất    : TITAMI - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 79.000 - 89.000 vnđ
 • - 22%
  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 1244
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 1244

  94,000₫ 120,000₫

  • Mã sản phẩm: 1244
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 1244 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 80.000 - 90.000 vnđ

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso