3.Lavabo Star

(22 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 7%
  CHẬU CHÂN TREO STAR S-4485/4398 WT CURVE
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU CHÂN TREO STAR S-4485/4398 WT CURVE

  3,481,900₫ 3,740,000₫

  • Mã sản phẩm: CURVE
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU CHÂN TREO STAR S-4485/4398 WT CURVE Tính năng KT: 580 x 420 x 505mm Màu trắng
 • - 7%
  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4248/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4248/WT

  2,969,900₫ 3,190,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4248/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4248/WT Tính năng KT : 430x430x220mm Màu Trắng
 • - 7%
  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4250/BK
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4250/BK

  4,608,500₫ 4,950,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4250/BK
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4250/BK Tính năng KT : 539x423x212mm Màu đen
 • - 7%
  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4253/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4253/WT

  3,379,500₫ 3,630,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4253/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU ĐẶT BÀN STAR S-4253/WT Tính năng KT : 520x415x185mm
 • - 7%
  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4383/4396 WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4383/4396 WT

  2,765,100₫ 2,970,000₫

  • Mã sản phẩm: WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4383/4396 WT Tính năng KT: 600 x 502 x 490mm Màu trắng
 • - 7%
  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4408/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4408/WT

  2,355,400₫ 2,530,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4408/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4408/WT Tính năng KT: 450 x 320 x 145mm Màu trắng *S-4408 sử dụng kết hợp với chân treo S-4398
 • - 7%
  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4702 WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4702 WT

  921,700₫ 990,000₫

  • Mã sản phẩm: WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: CHẬU TREO TƯỜNG STAR S-4702 WT Tính năng Kích thước: 400 x 325 x 182mm White
 • - 12%
  LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4233/14702
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4233/14702

  2,910,600₫ 3,300,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4233/14702
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4233/14702 Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 500 x 460 x 135mm
 • - 12%
  LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4437/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4437/WT

  2,425,500₫ 2,750,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4437/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO BÁN ÂM BÀN STAR S-4437/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 550 x 420 x 140mm
 • - 12%
  LAVABO CHÂN DÀI STAR S-4284/4299 WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO CHÂN DÀI STAR S-4284/4299 WT

  3,492,700₫ 3,960,000₫

  • Mã sản phẩm: WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO CHÂN DÀI STAR S-4284/4299 WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 600 x 440 x 825mm
 • - 12%
  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4284/4292 WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4284/4292 WT

  3,395,700₫ 3,850,000₫

  • Mã sản phẩm: WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: VLAVABO CHÂN TREO STAR S-4284/4292 WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 600 x 440 x 480mm
 • - 12%
  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4387/4398/ WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4387/4398/ WT

  3,492,700₫ 3,960,000₫

  • Mã sản phẩm: WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO CHÂN TREO STAR S-4387/4398/ WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 650 x 455 x 510mm
 • - 12%
  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4387/NKW & S-4398/BK CURVE
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO CHÂN TREO STAR S-4387/NKW & S-4398/BK CURVE

  4,851,000₫ 5,500,000₫

  • Mã sản phẩm: CURVE
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO CHẨN TREO S-4387/NKW & S-4398/BK CURVE THÔNG TIN SẢN PHẨM : Details and Dimensions Height16-1/2" Width15-1/8" Length26-5/8" ConstructionVitreous China Bowl TypeRound bowl Flush TypeGravity Flush Additional Information• 12'' Rough
 • - 12%
  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4143/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4143/WT

  2,231,500₫ 2,530,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4143/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4143/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 686 x 510 x 190mm
 • - 12%
  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4346/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4346/WT

  1,455,300₫ 1,650,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4346/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4346/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 545 x 445 x 198mm
 • - 12%
  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4962/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4962/WT

  1,358,300₫ 1,540,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4962/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4962/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 545 x 445 x 198mm
 • - 12%
  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4965/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4965/WT

  2,425,500₫ 2,750,000₫

  • Mã sản phẩm: S-4965/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-4965/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 610 x 435 x 205mm
 • - 12%
  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-8301/WT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-8301/WT

  2,425,500₫ 2,750,000₫

  • Mã sản phẩm: S-8301/WT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO ĐẶT ÂM BÀN STAR S-8301/WT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 630 x 475 x 260mm
 • - 12%
  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4284/WT WHITE SAND
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4284/WT WHITE SAND

  2,425,500₫ 2,750,000₫

  • Mã sản phẩm: SAND
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4284/WT WHITE SAND THÔNG TIN SẢN PHẨM: Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 400 x 400 x 140mm
 • - 12%
  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4404/WT JUNIOR UPLIFT
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4404/WT JUNIOR UPLIFT

  1,940,400₫ 2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: UPLIFT
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO TEO TƯỜNG S-4404/WT JUNIOR UPLIFT Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 455 x 450 x 180mm
 • - 12%
  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4405/WT JUNIOR MOLOKO
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4405/WT JUNIOR MOLOKO

  1,358,300₫ 1,540,000₫

  • Mã sản phẩm: MOLOKO
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO TEO TƯỜNG S-4405/WT JUNIOR MOLOKO Tính năng Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 650 x 455 x 510mm
 • - 12%
  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4409/WT JUNIOR JUNIPER
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  LAVABO TREO TƯỜNG STAR S-4409/WT JUNIOR JUNIPER

  2,134,400₫ 2,420,000₫

  • Mã sản phẩm: JUNIPER
  • Thương hiệu: STAR
  • Mô tả ngắn: LAVABO TEO TƯỜNG S-4409/WT JUNIOR JUNIPER Men sứ chống bám bẩn Kích thước: 400 x 400 x 140mm

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso