3.Bồn tắm Việt Mỹ

(65 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 26%
  Bồn tắm chân rồng Việt Mỹ CRV-17
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm chân rồng Việt Mỹ CRV-17

  15,275,000₫ 20,574,000₫

  • Mã sản phẩm: CRV-17
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ CRV-17 Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Hình Oval. Kích thước       : 170 x 78 x 70 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: bồn xây, bồn chân đế, bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 123
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 123

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 123
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 123 Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 123 x 123 x 38.5 - 53.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12CL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12CL

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12CL
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12CL Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 118.5 x 118.5 x 38.5 - 52.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12G

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12G
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12G Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 119.5 x 119.5 x 41.5 - 56 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12H
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12H

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12H
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12H Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 116.5 x 116.5 x 42.5 - 56.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12J
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12J

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12J
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12J Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 119.5 x 119.5 x 41 - 52 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12Q
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12Q

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12Q
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12Q Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 119.8 x 119.8 x 41.5 - 56 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12S
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 12S

  4,028,000₫ 5,432,000₫

  • Mã sản phẩm: 12S
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 12S Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 120.5 x 120.5 x 42 - 53 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 1313
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 1313

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 1313
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 1313 Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 129 x129 x 45.5 - 57 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 136
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 136

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 136
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 136 Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 135 x135 x 46.5 - 59.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 13CL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 13CL

  4,216,000₫ 5,682,000₫

  • Mã sản phẩm: 13CL
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 13CL Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 129.5 x 129.5 x 46.5 - 59 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 13M
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 13M

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 13M
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 13M Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 129.5 x 129.5 x 42.5 - 56 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14CL
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14CL

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14CL
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14CL Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 138.5 x138.5 x 43 - 57 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14D
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14D

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14D
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14D Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 139 x139 x 48 - 58 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14G

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14G
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14G Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 139 x139 x 42.5 - 56 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14H
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14H

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14H
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14RC Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 135 x135 x 49 - 59.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14RC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14RC

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14RC
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14RC Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 140 x140 x 48.5 - 54 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14TN
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 14TN

  4,226,000₫ 5,698,000₫

  • Mã sản phẩm: 14TN
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 14TN Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 139.5 x139.5 x 49 - 59.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 1515
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 1515

  6,543,000₫ 8,819,000₫

  • Mã sản phẩm: 1515
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 1515 Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 149.5 x149.5 x 40.5 - 57.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 15G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 15G

  6,543,000₫ 8,819,000₫

  • Mã sản phẩm: 15G
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 15G Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 149 x149 x 44.5 - 57.5 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm góc Việt Mỹ 90G
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm góc Việt Mỹ 90G

  2,880,000₫ 3,879,000₫

  • Mã sản phẩm: 90G
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Tên sản phẩm : Việt Mỹ 90G Hãng sản xuất : Việt Mỹ                    Kiểu dáng: Bồn tắm góc. Kích thước       : 88 x 88 x 35.5 - 52 cm Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, Bồn chân đế, Bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm Việt Mỹ 12K
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm Việt Mỹ 12K

  2,880,000₫ 3,879,000₫

  • Mã sản phẩm: 12K
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Loại sản phẩm        : Bồn tắm dài Việt Mỹ 12K Kích thước              : 119 x 69 x 41.5 - 52 cm. Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, bồn chân đế, bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm Việt Mỹ 14-70
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm Việt Mỹ 14-70

  3,088,000₫ 4,169,000₫

  • Mã sản phẩm: 14-70
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Loại sản phẩm        : Bồn tắm dài Việt Mỹ 14-70 Kích thước              : 140 x 70 x 40.5 - 56 cm. Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, bồn chân đế, bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic
 • - 26%
  Bồn tắm Việt Mỹ 14-75
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bồn tắm Việt Mỹ 14-75

  3,088,000₫ 4,169,000₫

  • Mã sản phẩm: 14-75
  • Thương hiệu: VIỆT MỸ
  • Mô tả ngắn: Loại sản phẩm        : Bồn tắm dài Việt Mỹ 14-75 Kích thước              : 140 x 74.5 x 40.5 - 56 cm. Chất liệu có 4 loại   : 1-Acrylic, 2-ACK, 3-Galaxy, 4-Granite. Kiểu dáng có 3 kiểu: Bồn xây, bồn chân đế, bồn massage. Bảo hành chính hãng 3 năm. Miễn phí giao hàng TP HCM. Giá trên là giá cho Bồn tắm xây-Acrylic

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso