3.Gạch 30x60 Đồng Tâm

(51 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 005 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 005 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 SAHARA 005
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Kem Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 006 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 006 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 SAHARA 006
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Kem đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 007 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 007 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 SAHARA 007
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Nâu Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 008 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 008 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 SAHARA 008
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 009 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 SAHARA 009 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 SAHARA 009
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Đen Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 001 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 001 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Vàng kem Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 002 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 002 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 003 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 003 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 003
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Nâu xám Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 004 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 004 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 004
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Đen Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 005 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 005 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 005
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Vàng kem Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 006 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060 TAYBAC 006 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 TAYBAC 006
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060DIAMOND001 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060DIAMOND001 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060DIAMOND001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Nâu - hiệu ứng lấp lánh Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060DIAMOND002 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060DIAMOND002 30x60 cm Đồng Tâm

  247,500₫ 275,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060DIAMOND002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Nâu đậm - hiệu ứng lấp lánh Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA001 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA001 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Vàng vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA002 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA002 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA003 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA003 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA003
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Đen đậm vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA004 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA004 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA004
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Vàng trơn vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA005 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA005 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA005
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Trắng vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA006 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA006 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA006
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA007 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA007 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA007
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA008 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 3060VICTORIA008 30x60 cm Đồng Tâm

  356,400₫ 396,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060VICTORIA008
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Đen nhạt vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3060 AMBER 001 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3060 AMBER 001 30x60 cm Đồng Tâm

  242,100₫ 269,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 AMBER 001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám nhạt - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3060 AMBER 002 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3060 AMBER 002 30x60 cm Đồng Tâm

  242,100₫ 269,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 AMBER 002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Xám - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH MEN 3060 AMBER 003 30x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH MEN 3060 AMBER 003 30x60 cm Đồng Tâm

  242,100₫ 269,000₫

  • Mã sản phẩm: 3060 AMBER 003
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 30 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch men Công năng: Gạch ốp tường Bề mặt: Nhẵn

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso