3.Gạch 50x50 Prime

(17 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 1153
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 1153

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 1153
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 1153, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2051
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2051

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2051
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2051, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2055
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2055

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2055
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 9827, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 23%
  Gạch 50x50 Prime 2056
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2056

  104,000₫ 135,000₫

  • Mã sản phẩm: 2056
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2056, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2656
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2656

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2656
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2656, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2657
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2657

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2657
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2657, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2670
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2670

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2670
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 2670, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch 50x50 Prime 2671
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch 50x50 Prime 2671

  99,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: 2671
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát nền Prime 9827, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 36%
  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5706
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5706

  89,000₫ 140,000₫

  • Mã sản phẩm: 5706
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5706 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 75.000 - 80.000 vnđ
 • - 36%
  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5707
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5707

  89,000₫ 140,000₫

  • Mã sản phẩm: 5707
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5707 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 75.000 - 80.000 vnđ
 • - 36%
  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5708
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5708

  89,000₫ 140,000₫

  • Mã sản phẩm: 5708
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5708 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 75.000 - 80.000 vnđ
 • - 36%
  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5709
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5709

  89,000₫ 140,000₫

  • Mã sản phẩm: 5709
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Sản phẩm  : Gạch giá rẻ 50x50 Prime 5709 Sản xuất    : Gạch Prime - Việt Nam Đơn giá      : Trên m² (Hàng loại 1) Kích thước: 50 x 50 cm (Thùng 4 viên = 1m² ) Liên hệ để có hàng loại 2 giá chỉ từ 75.000 - 80.000 vnđ
 • - 24%
  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 1184
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 1184

  114,000₫ 150,000₫

  • Mã sản phẩm: 1184
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát sàn kỹ thuật số Prime 1184, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 1185
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 1185

  114,000₫ 150,000₫

  • Mã sản phẩm: 1185
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát sàn kỹ thuật số Prime 1185, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 2671
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 2671

  114,000₫ 150,000₫

  • Mã sản phẩm: 2671
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát sàn kỹ thuật số Prime 2671, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 9822
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 9822

  114,000₫ 150,000₫

  • Mã sản phẩm: 9822
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát sàn kỹ thuật số Prime 9822, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.
 • - 24%
  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 9827
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Gạch kỹ thuật số 50x50 Prime 9827

  114,000₫ 150,000₫

  • Mã sản phẩm: 9827
  • Thương hiệu: PRIME
  • Mô tả ngắn: Gạch lát sàn kỹ thuật số Prime 9827, bóng kiếng Kích thước : 50x50 cm (4 viên/thùng = 1m²) Đơn giá      :Trên m², gạch loại 1 Miễn phí vận chuyển TP HCM số lượng trên 30 m² Vui lòng liên hệ Mr.Quốc 0918.733.253 để có giá rẻ nhất.

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso