Gạch 60x60 Đồng Tâm

(49 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN001 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN001 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060BINHTHUAN001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân cát Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN002 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN002 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060BINHTHUAN002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN003 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060BINHTHUAN003 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060BINHTHUAN003
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Nâu - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060CARARAS002-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060CARARAS002-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  255,600₫ 284,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060CARARAS002-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Trắng - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060CLASSIC007 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060CLASSIC007 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060CLASSIC007
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060CLASSIC009 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060CLASSIC009 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060CLASSIC009
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem đậm Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060CLASSSIC010 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060CLASSSIC010 60x60 cm Đồng Tâm

  231,300₫ 257,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060CLASSSIC010
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Nâu xám - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060DB006-NANO 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060DB006-NANO 60x60 cm Đồng Tâm

  286,200₫ 318,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060DB006-NANO
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Vàng kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060DB014-NANO 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060DB014-NANO 60x60 cm Đồng Tâm

  286,200₫ 318,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060DB014-NANO
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Vàng nhạt – Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060DB032-NANO 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060DB032-NANO 60x60 cm Đồng Tâm

  306,000₫ 340,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060DB032-NANO
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060DB034-NANO 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060DB034-NANO 60x60 cm Đồng Tâm

  306,000₫ 340,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060DB034-NANO
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060DB038-NANO 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060DB038-NANO 60x60 cm Đồng Tâm

  286,200₫ 318,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060DB038-NANO
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN001-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN001-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  255,600₫ 284,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060HAIVAN001-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Vàng kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN003-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN003-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  255,600₫ 284,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060HAIVAN003-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Vàng kem – Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN004-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN004-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  255,600₫ 284,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060HAIVAN004-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám – Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN006-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN006-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  283,500₫ 315,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060HAIVAN006-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám – Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN007-FP 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060HAIVAN007-FP 60x60 cm Đồng Tâm

  283,500₫ 315,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060HAIVAN007-FP
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Đen – Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060MEKONG001 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060MEKONG001 60x60 cm Đồng Tâm

  244,800₫ 272,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060MEKONG001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060MEKONG002 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060MEKONG002 60x60 cm Đồng Tâm

  244,800₫ 272,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060MEKONG002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Kem - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Sần
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060MEKONG003 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060MEKONG003 60x60 cm Đồng Tâm

  244,800₫ 272,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060MEKONG003
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám nhạt - Vân đá - Hiệu ứng kim cương Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060MEKONG004 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060MEKONG004 60x60 cm Đồng Tâm

  244,800₫ 272,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060MEKONG004
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám - Vân đá - Hiệu ứng kim cương Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060MEKONG005 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060MEKONG005 60x60 cm Đồng Tâm

  244,800₫ 272,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060MEKONG005
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám đậm - Vân cát - Hiệu ứng kim cương Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060PLATINUM001 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060PLATINUM001 60x60 cm Đồng Tâm

  414,000₫ 460,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060PLATINUM001
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Xám - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn
 • - 10%
  GẠCH GRANITE 6060PLATINUM002 60x60 cm Đồng Tâm
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  GẠCH GRANITE 6060PLATINUM002 60x60 cm Đồng Tâm

  414,000₫ 460,000₫

  • Mã sản phẩm: 6060PLATINUM002
  • Thương hiệu: ĐỒNG TÂM
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 60 x 60 cm Màu sắc: Hồng - Vân đá Loại gạch: Gạch granite Công năng: Gạch ốp lát Bề mặt: Nhẵn

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
Vlxdso
Vlxdso